Styrelsen

 

Styrelsen:

 

Ordförande:

Markus Andersson, styrelsen@hebycykel.se

 

Kassör:

Thomas "Knalin" Fange, kassor@hebycykel.se

 

Sportansvarig:

Danne Eklund, sport@hebycykel.se

 

Sponsoransvarig:

Patrik "Fahlan" Fahlström, sponsor@hebycykel.se

070-79 44 718

 

Ledamot: Mikael Åberg & Bo Ekström

 

Valberedning: Fredrik Boström & Fredrik "Kalle" Carlsson

 

Revisor: Maria Ström

Revisorsuppleant: Åsa Cajander

 

Heby Cykelklubb

c/o Markus Andersson

Stagmgatan 5

744 31 Heby

 

Org.nr: 802490-0735

Copyright © All Rights Reserved

 

Webmaster: webmaster@hebycykel.se